پارچه در قدس

بافندگی پارچه

ماشین گردبافی از دهنه 34 تا 42 جهت بافت پارچه یکرو آماده به کار میباشد. جهت همکاری با شماره 9102008341تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | عباس ترنیان